Body

Kdo kolik získal CNFC bodů? (DRUHÁ GENERACE)

4. listopadu 2013 v 22:31
Vysvětlivky:
 1. tučně označený člen - člen, který do doby nové aktualizace poslal příspěvek
 2. za členem napsané + - člen, který dosáhl potřebný počet bodů k povýšení
 3. seznam minulých bodů - z první generace naleznete zde

Nemůžeš se najít? Stiskni Ctrl+F a napiš svou přezdívku!
 • Sanjo Sayuri - 2
 • Katt-chan - 16
 • Bukva - 17
 • Shizuri - 1
 • Pariah - 5
 • Mid188 - 6
 • Katty - 2
 • Luchia-Yuki-Kasumi-San - 4,5
 • PetuZla - 1
 • LaneShadow - 4
 • Koemo - 3
 • Fumi-chan - 3
 • Erasa - 2
 • Chris - 6
 • AnimeLoverKiira - 1
 • Kigoru - 2
 • Pikymon - 1+

Kdo kolik získal CNFC bodů? (PRVNÍ GENERACE)

6. března 2011 v 10:26
Vysvětlivky:
 1. tučně označený člen - člen, který je tento týden aktivní
 2. za členem napsané + - člen, který dosáhl potřebný počet bodů k povýšení

Nemůžeš se najít? Stiskni Ctrl+F a napiš svou přezdívku!

 • Ochiwara Uchiha - 118
 • Mei - 16
 • Pollin - 18
 • Gaaren - 71
 • Kiyu - 22
 • Yoshika - 23
 • Miley-Cleo - 38
 • Timil Uchiha - 26
 • Tereki - 37
 • Jultcha - 97
 • Uchiha Sharingan - 137
 • Uchiha Mono-chan - 12
 • Joya - 29
 • Koo - 17
 • Zao-chan - 18
 • Poustevník - 8
 • Litychu - 34
 • John!k - 13
 • Čajíček - 59
 • Askymo - 11
 • Tomqo - 4
 • Itami-chan - 33
 • Haki - 28
 • Nikolinečka - 4
 • Nikisna-chan - 84
 • Nickolajka - 64
 • Minnoza - 65
 • Annshi-chan - 83
 • Annie-chan - 48
 • Uchiha Ryu - 3
 • Hoshiko - 8
 • Raydenn - 83
 • Rinou Hikaru - 153
 • Inoue Takato - 85
 • Adelain Aki - 6
 • Nikolinečka - 2
 • Claire-san - 27
 • Tony - 7
 • Meli - 21
 • Mahira - 34
 • Zeus - 3
 • Hiashi - 6
 • Kozel-kun - 8
 • Inukaja - 11
 • Ookami Misa-chan - 13
 • Boreček - 9
 • Izuna Konjo - 6
 • Tanju-kun - 40
 • Rina Yoshio - 37
 • Jakku - 13
 • Nike - 3
 • Davo - 12
 • Aeryn - 2
 • Makron Uchiha - 10
 • Hoshina Utau - 4
 • Ješterka - 58
 • Lukasenko - 2
 • Eragon - 54
 • Nagano Uchiha - 57
 • Haruno Tamika - 45
 • Arancaru - 37
 • Hikari Hyuuga - 6
 • Saraquel - 3
 • Temi-Chan - 48
 • Apollo - 1
 • Pospa - 5
 • Gabe - 41
 • Yaraki - 77
 • Annye - 21
 • Šmoulinka - 4
 • Reymory - 35
 • Eysha - 53
 • Uchiha Raiyky - 2
 • Kesuke - 3
 • Asara Kuchiki - 121
 • Tifa - 77
 • Yoru - 22
 • Oro-chan - 5
 • Ronnie - 57
 • Nioru Kuchiki - 21
 • Yami - 99
 • Emitze - 36
 • Deejay - 120
 • Yuuki - 3
 • Daren - 2
 • Mochito Tiramis - 49
 • Honza Uzumaki - 74
 • Kanon - 9
 • Koroki Hatake - 21
 • Nika77 - 9
 • Ooakami - 28
 • Shikatemeka - 14
 • Pagano Uchai - 1
 • Nami - 2
 • Slovakia Michal - 2
 • Yroi - 8
 • Miso - 15
 • Mahifu Najoni 8
 • Jady Uchiha - 6
 • Asora - 16
 • Hromotluk - 8
 • Sukiji - 8
 • Sabaku - 11
 • Saky Uzumaki - 2
 • Bijuu Akane - 68
 • Naku-chan - 55
 • Erberak - 2
 • Natalia Noctio Caleumi - 7
 • Aka-Itachi - 125
 • Omen - 2
 • Yube - 8
 • Katsumi - 2
 • Maikeru - 70
 • Pulpo - 2
 • Tsuki - 94
 • Pittek-chan - 4
 • Pawča - 38
 • Artist - 14
 • Minazuka - 6
 • Amaya Yakushi - 4
 • Dias - 8
 • Jeany Schiffer - 5
 • Poru - 2
 • Quostek - 10
 • Kume no Yuubi - 45
 • Shar - 57
 • Yarosurafu - 18
 • Izzy - 77
 • Eliko Rutemi - 77
 • AniZu - 2
 • Yuri - 6
 • Naoi - 20
 • Kurisu Cross - 6
 • Ran - 123
 • Shin Uchiha - 6
 • Doragon - 6
 • Molor-kun - 2
 • Esuteru - 8
 • Carmen Carly - 19
 • Tai - 7
 • Mája - 11
 • Qačík-Šroubík - 9
 • Aang - 11
 • Orangutaan - 6
 • Midori Raion - 19
 • Kamayo - 2
 • Yoshie.M - 22
 • Jean - 15
 • Sasha - 12
 • Uchira - 4
 • Zetor22 - 9
 • Baka - 43
 • Sanion - 3
 • Natka - 9
 • Shogy - 19
 • Utusaki Railla - 4
 • Yohan - 2
 • Chanko - 4
 • Cvak - 25
 • Blik - 4
 • Koemo - 12
 • Rokutomasini - 3
 • E-noob - 5
 • Komete Nagasukan - 4
 • Take Ho - 49
 • Katt-chan - 186
 • Yuko-chii - 2
 • Naki - 5
 • Josan Atsu - 17
 • ElClassico - 4
 • Katherine - 2
 • Shimi - 2
 • Gembler156 - 2
 • Juria Hatake - 43
 • Domi-chan - 2
 • Natsuko - 6
 • Easy - 4
 • Hiroto-sama - 4
 • G-sama - 36
 • Schinsou Saru - 37
 • Žluťásek - 9
 • Shō Neko - 4
 • Katonmaru - 8
 • Shui - 32
 • Tenara - 13
 • Leiko Hyuuga - 4
 • Viki-chan - 2
 • Nana-chan - 8
 • PrimusExamius - 2
 • Uzumaki Sentaku - 2
 • Zufutote Tahashi - 99
 • Erika Uzumaki - 21
 • Christine-chan - 7
 • Saskie Uchiha - 17
 • Katumi Uchiha - 18
 • Yomi - 24
 • Adél - 4
 • MelesleG - 2
 • Hatake Chaoss - 19
 • Riko Hiashi - 82
 • Lisa Tori - 49
 • Tsuruko - 2
 • Selene Skiba - 2
 • Leiko Uchiha - 2
 • Namaki - 2
 • Sanjo Sayuri - 18
 • Freezy - 8
 • Waruii Inu - 2
 • Ikashi - 8
 • Komiko Sayu - 28
 • Rome - 4
 • Nowa-kun - 4
 • Ai Eater - 12
 • Ell - 11
 • Smíšek - 35
 • Taiki - 4
 • Bleskoid - 27
 • Kerin - 37
 • Natsuki - 10
 • Loki Uchiha - 15
 • Kisama Uzumaki - 32
 • Akumi Fumihiko - 20
 • Michiko - 2
 • Korelak - 2
 • Yumi Hatake - 2
 • Dundrovka - 14
 • Tsume-kun - 4
 • Čolek - 14
 • Palaknight - 12
 • Geeri - 8
 • Ninami - 70
 • Dianne Lizit - 14
 • Suzy-k - 4
 • Crazy-Uzumaki Girl - 10
 • Netera - 2
 • Akirawa Kioshi - 6
 • Domkashi-san - 6
 • Shishaku - 14
 • Sima007 - 2
 • Akiro - 17
 • Lasička - 2
 • Kyunada Dovaile - 2
 • Garou Hikari - 4
 • Tokachi - 2
 • Uzumaki Metu - 14
 • Mayumi - 2
 • Peta - 8
 • Dazetsu - 6
 • Demonny - 5
 • Daisuke - 2
 • Kuraitsuki Akiko - 10
 • Daisuke Uchiha - 19
 • Koskal - 2
 • Landa-kun - 2
 • Chio Ichimi - 23
 • Kami no Kurizuku - 3
 • Aiko Uzumaki - 18
 • Neko - 4
 • Hardy - 4
 • Misaki - 2
 • Ann - 2
 • Raiga Raiton - 2
 • Makris - 2
 • Maron - 8
 • Saya - 2
 • Liliput - 4
 • Hikari Hiko - 2
 • Killer - 4
 • Natsu - 2
 • Kutaki-Chan - 2
 • Scriptin - 2
 • Vanity Uchiha - 2
 • Monika-san - 31
 • Rei Yukiro - 4
 • Aikomi-chan - 9
 • Luchia-Yuki-Kasumi-San - 103
 • Bukva - 98
 • Matsuke Uchiha - 2
 • SunaShi - 8
 • Michi - 2
 • Naomi-san - 2
 • Pariah - 108
 • Zakkyte Tomoru - 2
 • Izz99 - 15
 • Disticaxx - 2
 • Aneko_Adus - 45
 • Smajloš - 2
 • Velwire - 5
 • Kari - 42
 • Toru Ryuu - 3
 • Luhoš - 4
 • Asako - 2
 • Tsubaki - 5
 • Tadashi Aoiro - 15
 • Mia - 15
 • Tayo Hatake - 2
 • Sosuke-Riongi - 2
 • Gedou Kaguya - 6
 • Hyuuga Shio - 23
 • Marissa Yokashi - 9
 • Taomi - 10
 • Hitsugaya - 4
 • Nikes - 3
 • Ami - 15
 • CoudyB - 9
 • Kasai Uchiha - 15
 • Chris - 35
 • Evca13 - 41+
 • Uzumaki Naoki - 9
 • Afondek - 15
 • Kasumi - 3
 • ElitnyTank - 3
 • BloodyScream - 3
 • Rebecca - 2
 • Kissajda - 6
 • Raduš - 4
 • Rika - 4
 • Mary K. - 20
 • Pikymon - 9
 • Dvořka - 6
 • Riky - 9
 • Perrie - 17
 • Vovo - 3
 • Grunzon Uchiha - 6
 • Katty - 13+
 • Mid188 - 16+
 • Talka - 3
 • Petulka98 - 3+
 
 

Reklama